НП „Осигуряване на съвременна образователно среда“ Модул 5 „Площадки за обучение по БДП – 2022“

С цел подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП, ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Иваново разработи и спечели проект по Модул 5 „ Площадки за обучение по безопасност на движението“ от НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“ Пректът включваше две дейности:

  1. Закупуване на вътрешна /подвижна/ площадка с размери 5м х 4,45м.
  2. Закупуване на оборудване за външната и вътрешна площадка по БДП.

По дейност 2 беше закупена вътрешна площадка по БДП  с размери 5м х 4,45м.

По дейност 3 бе закупено следното оборудване:

– 1 модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);
– 1 стоп палка;
– 12 сигнално-предпазни жилетки;
– 1 комплект от 10 броя пътни знаци (с минимална височина 110 см);
– 10 конуса;
– 2 броя симулационни очила;
– 2 табла за обучение по БДП;
– 1 велосипед;
– 1 каска за велосипедист;
– 1 програмируем учебен робот.

Осъществяването на проекта ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обученето и възпитанието на учениците  за безопасно движение по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортни произшествия с участието на деца.