НОВИНИ

На 20.04.2017г. ще се проведе родителска среща.........

ОУ Св.Св.Кирил и Методий - с.Иваново

ОУ Св. Св. Кирил и Методий е основно училище на територията на село Иваново, община Харманли, област Хасково. В училището се обучават ученици от 1-8 клас в една смяна – дневна. Учебно-възпитателният процес се осъществява с помощта на общинско финансиране и се провежда в модерно обзаведени, красиви и уютни класни стаи и кабинети. Сградата на учебното заведение е добре отоплена и отлично поддържана.

Село Иваново (област Хасково) е разположено в Южен Централен планов регион на България. То е част от община Харманли.

В училището работят висококвалифицирани и всеотдайни учители. За надграждане знанията на нашите възпитаници е предвидена програма, утвърдена от Министерство на образованието и науката. Голяма част от ученици, след завършване на 8 клас, продължават обучението си в гимназии из цялата страната

ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Иваново ежегодно извършва прием на първокласници. Необходимите документи при кандидатстване са:

• копие от акт за раждане
• удостоверение за завършена подготвителна група
• заявление по образец

В ОУ Св. Св. Кирил и Методий се обучават и развиват децата на село Иваново и околните населени места. Нашето училище може да се сравни с място на успех и радост. За учениците от всички класове, преподавателите организират викторини, игри и състезания, чрез които нашите деца, доказват своята отлична подготовка.

Целта на екипът в ОУ Св. Св Кирил и Методий село Иваново се стреми да изгради в учениците, самочувствие на можещи и знаещи хора, съзидатели на по-добър, по-мирен и по-интересен свят. ОУ Св. Св Кирил и Методий е училище, в което заедно творят ученици, учители и родители.