Педагогически състав

Андриян Христов – Директор

Емрах Хасан                 – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Тихомира Ангелова    – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Владимир Дилов         – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Данка Урумова            – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Константин Костов     – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Румяна Цветанова      – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Десислава Борисова  – Учител в група за ЦОУД (5-7) клас

Йорданка Димитрова – Старши учител в група за ЦОУД (5-7) клас

Дорка Василева            – Старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мирчо Терзиев             – Старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Стефка Вълчева            – Старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Фиданка Маринова     – Учител в група за ЦОУД (1-4) клас

Соня Колева                  – Старши учител в група за ЦОУД 1-4) клас

Елисавета Тодорова    – Учител, подготвителна група

Даяна Иванова              – Образователен медиатор

Димитър Грудев           – Шофьор, автобус

Живко Митев                 – Шофьор, автобус

Гергана Петкова            – Чистач/Хигиенист

Станимира Неновска   – Чистач/Хигиенист