Контакти

ОУ „Св.Св. „Кирил и Методий“, с. Иваново, Община Харманли

телефон: +359877855922

+359 877 855 963 – образователен медиатор

+359 877 855 920 – счетоводител

e-mail: info-2603005@edu.mon.bg